https://supersyndyk.pl/produkt/udzial-1-8-w-prawie-wlasnosci-dzialki-491-i-492-o-pow-3ha-w-miejscowosci-zalesie-gm-sadowe

Udział 1/8 w prawie własności działki 491 i 492 o pow. 3ha w miejscowości Zalesie gm. Sadowe

Data wystawienia ogloszenia: 22 maja 2021
Numer ogloszenia: 15807

Opis

Przedmiotem pisemnego przetargu jest nieruchomość Upadłej Anny Rybczyńskiej w postaci udziału 1/8 w prawie własności zespołu nieruchomości rolnych składającego się z niezabudowanej działki o nr. ewid. 491 i pow. 1,6100 ha oraz częściowo zabudowanej działki o nr ewid. 492 i pow. 1,4000 ha (zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarskimi), znajdujących się w miejscowości Zalesie (gmina Sadowne, powiat węgrowski, województwo mazowieckie), obręb 0019 Zalesie.

Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży.

Cena sprzedaży ustalona jest na kwotę nie mniejszą od ceny oszacowania ww. nieruchomości, tj.: 49.749,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

Termin do składania ofert upływa dnia 30.06.2021 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia).

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowej, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz(małpa)sanators.com, tel. 798 932 932

 

You've just added this Produkt to the cart: