https://supersyndyk.pl/produkt/udzial-1-8-w-dzialkach-357-1-i-1217-1-o-pow-03557-ha-w-ogrodniki
-15%

Udział 1/8 w działkach 357/1 i 1217/1 o pow. 0,3557 ha w Ogrodniki

1 758,65 

Data wystawienia ogloszenia: 5 stycznia 2022
Numer ogloszenia: 15877
Zobacz koszyk

Opis

Przedmiotem pisemnego przetargu jest nieruchomość Upadłej Anny Rybczyńskiej w postaci udział 1/8 w prawie własności niezabudowanych nieruchomości rolnych stanowiących działki ewid. nr: 357/1, 1217/1 o łącznej pow. 0,3557 ha, znajdujących się w miejscowości Ogrodniki (gmina Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie), obręb 0023 Ogrodniki, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1W/00034528/7

 

Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży.

Cena sprzedaży ustalona jest na kwotę nie mniejszą od ceny oszacowania ww. nieruchomości, tj.: 1.758,65 zł

 

Termin do składania ofert upływa dnia 21.01.2022 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia).

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowej, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz@sanators.com, tel. 798 932 932

 

You've just added this Produkt to the cart: