https://supersyndyk.pl/produkt/udzial-1-8-w-dzialkach-106-1-106-2-107-392-560-4-561-562-563-677-2-677-6-1051-o-pow-31024-w-wilczogeby
-15%

Udział 1/8 w działkach 106/1, 106/2, 107, 392, 560/4, 561, 562, 563, 677/2, 677/6, 1051 o pow. 3,1024 ha w Wilczogęby

17 782,00 

Data wystawienia ogloszenia: 5 stycznia 2022
Numer ogloszenia: 15880
Zobacz koszyk

Opis

Przedmiotem pisemnego przetargu jest nieruchomość Upadłej Anny Rybczyńskiej w postaci udział 1/8 w prawie własności niezabudowanych nieruchomości rolnych stanowiących działki ewid. o nr: 106/1, 106/2, 107, 392, 560/4, 561, 562, 563, 677/2, 677/6, 1051 o łącznej pow. 3,1024 ha, znajdującej się w miejscowości Wilczogęby (gmina Sadowne, powiat węgrowski, województwo mazowieckie), obręb 0018 Wilczogęby.

 

Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży.

Cena sprzedaży ustalona jest na kwotę nie mniejszą od ceny oszacowania ww. nieruchomości, tj.: 17.782,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100).

 

Termin do składania ofert upływa dnia 21.01.2022 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia).

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowej, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz@sanators.com, tel. 798 932 932

You've just added this Produkt to the cart: