https://supersyndyk.pl/produkt/rawicz-ul-waly-j-dabrowskiego-29c-44m2-udzial-1-4
-40%

Rawicz ul. Wały J. Dąbrowskiego 29C – 44m2 – udział 1/4

19 800,00 

Data wystawienia ogloszenia: 8 czerwca 2021
Numer ogloszenia: 15804

Opis

sprzedaży z wolnej ręki

w trybie przetargu pisemnego

udziału ¼ nieruchomości lokalu spółdzielczego własnościowego

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Przedmiotem pisemnego przetargu jest nieruchomość Upadłego Pawła Mrukowskiego w postaci udziału ¼ w prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Rawiczu, przy ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29C/12, w powiecie rawickim, w województwie wielkopolskim, o powierzchni 44 m2.

Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży.

 

Cena sprzedaży ustalona jest na kwotę nie mniejszą od 60% ceny oszacowania ww. nieruchomości, tj.: 19.800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

Wadium ustala się w wysokości 10% wartości nieruchomości objętej ofertą zakupu.

Termin do składania ofert upływa dnia 07.07.2021 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia).

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowej, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz(małpa)sanators.com, tel. 798 932 932

Odpis Regulaminu przetargu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.

You've just added this Produkt to the cart: