Filter

W dzisiejszych czasach, osoby zamierzające zakupić mieszkanie, bądź inną nieruchomość coraz częściej szukają alternatywnych sposobów. Sprzedaż nieruchomości przez syndyka jest jedną z nich. Nieruchomości z licytacji komorniczych pochodzą zarówno od osób prawnych, jak i też prywatnych. O mającej się odbyć licytacji mieszkania czy innym przetargu nieruchomości syndyk ma obowiązek powiadomić przez obwieszczenie na dwa tygodnie przed jej terminem. W przypadku przedsiębiorstwa, spółki publicznej, musi to być minimum sześć tygodni. Syndyk sprzedający nieruchomość najczęściej ogłasza aukcje nieruchomości w prasie oraz internecie. W owym ogłoszeniu muszą się znaleźć informacje na temat miejsca, czasu, przedmiotu oraz warunków przetargu. Najczęstszym sposobem ogłaszania nieruchomości na sprzedaż jest umieszczanie ofert na stronie internetowej Kancelarii Syndyka, popularnych portalach sprzedażowych oraz w lokalnych gazetach.

Kto może wziąć udział w licytacji nieruchomości ?

W aukcji komorniczej mieszkań udział może wziąć, każdy zainteresowany. Nie ma ograniczenia do kogo czy do jakiej ilości osób kierowane są komornicze licytacje mieszkań. Ponadto według Kodeksu postępowania cywilnego, nie istnieje ograniczenie, które wyłączałoby z przetargu nieruchomości dłużnika, komornika czy ich rodziny.

Co trzeba zrobić, aby zakupić mieszkanie poprzez licytację komorniczą ?

Syndycy wymagają wpłacenia wadium przez osoby, chcące uczestniczyć w aukcji komorniczej mieszkania. W przypadku odmówienia syndyk może nie dopuścić takiej osoby do licytacji. Najbardziej powszechną kwotą wadium, jest 10% ceny minimalnej sprzedawanego przedmiotu. Jeśli natomiast mówimy o sprzedaży z wolnej ręki, obowiązkowe będzie zaprezentowanie w wyznaczonym dniu oferty przetargowej. Powinna ona zawierać: oznaczenie oferenta, sugerowaną cenę, sposób płatności oraz podpis. Dodatkowo w przypadku licytacji nieruchomości kwota sprzedaży, powinna zostać uregulowana przed przeniesieniem na kupującego własności przedmiotu.

Czy odpowiemy za zadłużenie byłego posiadacza ?

Nie ma takiej możliwości. Zakup nieruchomości od syndyka nie niesie za sobą żadnych konsekwencji finansowych. Dodatkowo zmiana właściciela nieruchomości, powoduje wygaśnięcie praw i roszczeń osobistych ujawnionych w księdze wieczystej.

Zalety zakupu mieszkania od syndyka 

Pierwszą i prawdopodobnie kluczową zaletą jest cena. W toku postępowania upadłościowego jesteśmy w stanie zakupić nieruchomość za stawkę mniejszą niż przypadku postępowania egzekucyjnego. Jako nabywca dóbr od syndyka nie musimy przejmować się zadłużeniami. Wierzyciele uregulują je, pieniędzmi pochodzącymi z licytacji, a my będziemy cieszyć się swoją nieruchomością. Jakże ważną zaletą jest fakt, że banki dużo chętniej udzielają pożyczek na nieruchomości od syndyka. Jest to spowodowane tym, że takie nieruchomości są świetnie przygotowane do sprzedaży. Nie musimy się też przejmować różnymi obowiązkami, gdyż większością z nich musi zająć się notariusz. Ponadto to syndyk zajmuje się informowaniem dostawców mediów czy podejmuje inne działania, mające ułatwić powierzenie posiadłości. Kupujący musi sporządzić tylko protokół zdawczy, w którym zawrze stan nieruchomości oraz liczników, następnie nastąpi przekazanie kluczy.

You've just added this Produkt to the cart: