Sanators to zespół dobrze zgranych osób, który wykonuje czynności na zlecenie Syndyków, Tymczasowych Nadzorców Sądowych, Nadzorców Sądowych i Zarządców. Naszym celem jest coraz sprawniejsze działanie aparatu wymiary sprawiedliwości w ramach postępowań restrukturyzacyjnych jak i upadłościowych. Staramy się usprawniać i przyspieszać pracę Doradców Restrukturyzacyjnych w ramach postępowań w których sprawują określone funkcje. Jesteśmy nowoczesną grupą specjalistów z innowacyjnym spojrzeniem na branżę prawa, biznesu, restrukturyzacji, przedsiębiorczości i finansów.

Zespół Sanators składa się nie tylko z doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych, adwokatów i prawników, ale również uznanych specjalistów z branży finansów, doświadczonych managerów, praktyków zarządzania, doradców HR.

W ramach zdobytych doświadczeń, przy prowadzeniu postępowań, zauważyliśmy zapotrzebowanie na sprawne i nowoczesne formy likwidacji majątku z upadłości przedsiębiorców i konsumentów. W związku z tym faktem przygotowaliśmy portal www.SuperSyndyk.pl i żywimy głęboką nadzieje, iż przyspieszy to proces zbywania składników majątku upadłych oraz zwiększy atrakcyjność ofert a co się z tym wiąże, Syndyk w danym postępowaniu uzyska więcej środków do masy upadłości i będzie mógł zaspokoić wierzycieli w większym stopniu.

Portal www.SuperSyndyk.pl daje możliwość wstawiania ogłoszeń tylko i wyłącznie Doradcom Restrukturyzacyjnym i Komornikom, którzy są skrupulatnie weryfikowani przez nasz zespół, gdyż chcemy aby na tym portalu widniały najkorzystniejsze oferty branży upadłości i egzekucji.

Jesteśmy także otwarci na sugestie ze strony użytkowników portalu, zarówno zainteresowanych zakupem jak i sprzedażą, gdyż uważamy, że jest to najlepszy sposób na coraz lepsze działanie portalu.