Back to Wpisy
licytacje komornicze mazowieckie, aukcje komornicze, licytacje komornicze online, aukcje komornicze online, licytacje komornicze, przetargi komornicze, komornik licytacje, syndyk sprzeda, syndyk licytacje, licytacja komornicza, ogłoszenia komornicze, ogłoszenia syndyków, windykacje komornicze, aukcja komornicza, ogłoszenia syndyka, licytacje syndyk, upadłość firmy, syndyk ogłoszenia, przetargi syndyków, wyprzedaże komornicze, aukcje windykacyjne, syndyk ogłoszenia sprzedaży, przetarg komorniczy, syndyk przetargi, komornik sprzeda, komornik sądowy licytacje, aukcje syndyk, syndyk aukcje, wyprzedaż komornicza, licytacje syndyków, licytacje komornicze wielkopolska, oferty komornicze

Nowelizacja ustawy Prawo Upadłościowe

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją prawa upadłościowego dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą tak samo traktowani jak konsumenci. Dodatkowo sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik na skutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności.

Upadłość jak abolicja

MS podkreśla też, że instrumentem mającym usprawnić procedurę upadłościową jest rezygnacja z konieczności badania przez sąd – na etapie ogłaszania upadłości – zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Ewentualne jego niewłaściwe, niestanowiące przestępstwa lub czynności bezpośrednio nakierowanych na pokrzywdzenie wierzycieli, będzie badane na etapie ustalenia planu spłat wierzycieli. Wówczas będzie podejmowana decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia. Przy czym możliwość tę ograniczy się do sytuacji celowego działania upadłego nakierowanego na trwonienie majątku, a więc prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli i wynikającego ze złej woli dłużnika. To rozwiązanie nie podoba się jednak wszystkim. Podczas prac legislacyjnych przedstawiciele organizacji skupiających m.in. przedsiębiorców wskazywali, iż istnieje ryzyko, że po wprowadzeniu zmian osobom postępującym nieuczciwie łatwiej będzie uzyskać oddłużenie,

Przedsiębiorca jak konsument

Nowela przewiduje też, że dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani tak samo jak konsumenci. Taki będzie bowiem efekt uchylenia z art. 2 prawa upadłościowego ust. 1a. Obecnie zgodnie z nim, postępowanie wobec m.in. przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego,  wspólników spółek osobowych i partnerskich należy prowadzić tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia. Pozostawiony w niezmienionej formie ust. 1, mówi zaś, że postępowanie należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.

Zdaniem Alicji Soboty zrównanie praw osób prowadzących działalność z prawami konsumentów jest niesłuszne, ponieważ te osoby mają rożne obowiązki. – Przedsiębiorca, jeśli stanie się niewypłacalny, ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Konsument takiego obowiązku nie ma, może ogłosić upadłość jeśli będzie chciał – podkreśla.

Konfederacja Lewiatan w trakcie konsultacji publicznych – prace nad projektem trwały ponad rok, a także w Sejmie, podkreślała, że proste zrównanie praw prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z konsumentami może niekorzystnie wpłynąć na relacje rynkowe i skłaniać do nadużyć, co pogorszy sytuację wierzycieli kosztem dłużników.  MS jednak zapewnia, że tak nie będzie.

Źródło: www.prawo.pl

Podziel się this post

Dodaj komentarz

Back to Wpisy